Hỗ trợ kỹ thuật

1. Cách tính dung lượng tụ bù

 

l

Để tính công suất phản kháng Qb cần bù tải nào đó thì ta cần biết:

 

  • Công suất của tải ký hiệu là P;

 

  • Hệ số công suất cos phi: gọi là cos(φ1);

 

  • Hệ số công suất cos phi mong muốn đạt đết: gọi là cos(φ2);

Các bước tính toán:

 

Cách 1: Áp dụng công thức

 

  • Tính toán tg(φ1) và tg(φ2);
  • Áp dụng công thức sau để tính công suất phản kháng:

 

        Qb = P (tgφ1 – tgφ2)

 

Ví dụ: Giả sử ta có công suất tải là P = 100 (kW), có cosφ1 = 0.75, yêu cầu tính tính công suất phản kháng cần bù Qb để cosφ1 = 0.95. Thực hiện như sau:

  • Tính toán tg(φ1) và tg(φ2);

cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88
 

cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33

 

  • Áp dụng công thức sau để tính công suất phản kháng:

 

              ​Qb = P (tgφ1 – tgφ2)
 

                     Qb = 100(0.88 – 0.33 ) = 55 (KVAr)

 

Kết luận: Từ số liệu này ta chọn tụ bù cho hợp lý, thống thường chọn tăng, nhân thêm 1.2 lần so với tính toán ơ trên, như theo ví dụ trên ta có thể chọn Qb là 60-70 (KVAr);

 

Cách 2: Áp dụng bảng tra dung lượng tụ cần bù

 

Để quá trình tính toán nhanh, người ta thường dung bảng tra hệ số để tính dung lượng tụ bù theo công thức:

 

Qb = P*k

 

(Với k là hệ số cần bù tra trong bảng tra dưới đây)

 

https://drive.google.com/file/d/1PYZd7lT1CTn4ngHKl22h2WhmyMMLgj5O/view?usp=sharing

l

 

2. Tính dòng điện mức của tụ điên bù cos phi và lựa chọn khởi động từ, aptomat

l

Tính dòng điện mức của tụ bù có thể theo 02 cách:

 

Cách 1: Tra thông số ghi trên tụ bù do nhà sản xuất cung cấp:

Vi dụ:

Thông số kỹ thuật Tụ bù Mikro 3 pha - tụ dầu: 

 

Mã sản phẩm

Dung lượng (kVAr)

Dòng điện (A)

Điện dung (uF)

Kích thước (HxWxD)

MMS-445010KT

10

13.1

 164.4

 175 x170 x 60

MMS-445015KT

15

19.7

 246.6

 225 x170 x 60

MMS-445020KT

20

26.2

 328.8

 270 x170 x 60

MMB-445025KT

25

32.8

 411.0

 235 x 200 x 120

MMB-445030KT

30

39.4

 493.2

 245 x 200 x 120

MMB-445040KT

40

52.5

 657.7

 285 x 200 x 120

MMB-445050KT

50

65.6

 822.1

 335 x 200 x 120

 

Cách 2: Dùng công thức để tính:

I = Công suất 1 tụ điện x 1.321 (A)

Ví dụ: với tụ 10Kvar thì I = 10 x 1.31 = 13.1 (A)

 

Cách lựa chọn khởi và aptomat:

 

Từ dòng định mức tính được ở trên có thể lựa chọn loại khởi và aptomat tương ứng với tụ điện đó.

 

  • Thông thường lựa chọn dòng điện sử dụng cho khởi động từ = I định mức * (1.3 đến 1.5) lần;
  • Lựa chọn dòng điện sử dụng cho aptomat = I định mức * (1.2 đến 1.3) lần,